Kúpa akcií ETF fondu QYLD

Pred týždňom som kúpil akcie fondu QYLD. Čakal som akým smerom sa pohne pár USD/EUR a trh. Zdalo že hodnoty však oscilujú a tak som sa rozhodol nakúpiť.

ETF fond QYLD je pomerne mladý. Bol založený v Decembri 2013. Fond nie je klasickým fondom, ktorý vlastní akcie vopred definovaných firiem. Síce QYLD vlastní akcie patriace pod index Nasdaq100. Tu si môžete pozrieť zloženie indexu. Avšak nekupuje ich s cieľom ich držania a rastu. Jeho stratégia je ponúkanie options/opcií na akcie firiem z tohto indexu.

QYLD – Recon Capital NASDAQ 100 Covered Call ETF je zameraný na poskytovanie pravidelného príjmu vo forme dividend, ktoré získava práve predajom nákupných práv – opcií. Zisky z tohto predaja mu umožňujú vyplácať vysoké dividendy v mesačných intervaloch. Nemôžeme preto očakávať zisky z rastu ceny akcií, aké dosahuje Nasdaq 100 index. To je však vykompenzované dividendami. Je preto na každom investorovi, či má radšej kapitálový rast ceny akcií, alebo sa zamerá na vysoké dividendy avšak so žiadnym až negatívnym zhodnotením ceny akcií.

V tomto prípade som ochotný akceptovať nízky rast ceny fondu i keď vo svojej stratégii preferujem dividendové aj kapitálové zhodnotenie. Prečo je to tak, vysvetlím teraz.

 

Stratégia fondu QYLD

Fond nakúpi akcie firiem zahrnutých v indexe Nasadq 100 a hneď ako ich má, ponúkne ich na predaj. Avšak nie priamo, ale cez opciu/option. V praxi to napríklad znamená, že nakúpi firmu, ktorej akcia má hodnotu 100$. Na túto akciu hneď ponúkne opciu na obdonie 1 rok za ktorú si účtuje 10$. Tento proces sa volá predaj „call options/opcií“. Tento proces je možné robiť aj do druhej strany, na pokles ceny. To sa volá „put options/opcie“. To sa však pokúsim rozobrať v inom článku.

Pri call options/opciách, potenciálny kupca očakáva, že daná firma porastie a do roka bude jej hodnota viac ako 110$. Ak sa to stane a akcia firmy má hodnotu napríklad 120$, kupca využije opciu a od QYLDu kúpi akcie za cenu 100$ a obratom ich na trhu predá za 120$. Čím získla zisk 10$ na akciu.

Možno sa teraz pýtate prečo tie akcie nekúpil rovno za 100$ a teraz by mal zisk 20$ dolárov na akciu. Sú na to dva dôvody. Na nákup akcií by už vtedy potreboval plných 100$ na akciu. Pri veľkom objeme je to značný obnos. Takto vedel získať veľký obnos akcií iba za 10$ za akciu. Čiže za desatinu ceny. Keď je o rok cena akcie 120$, nemá problém jednorazovo použiť veľký objem peňazí, alebo si na tento obchod požičať, lebo akcie nakupuje za 100$ a hneď obratom predáva za 120$. Riziko straty či uviazania daných peňazí na dlhší čas je v tomto prípade skoro nulové. Na tomto prípadne vidno ako sa dá spraviť úspešný obchod bez úveru hneď na začiatku. A bez veľkého rizika, ktoré by prinášalo použitie úveru. Týmto sa dostávame k druhému dôvodu, prečo je výhodné využívať opcie.

Tým je ochrana pred nečakanými stratami. Ak by ste si vzali úver na nákup akcií za cenu 100$ a cena by do roka klesla na 85$, prerobili ste 15$ na akciu a nemáte z čoho splatiť úver. Samozrejme je možné nastaviť automatickú predajnú cenu (stop loss cenu) na 90$ a akcie predať so stratou 10$ na akciu. Tu je však v hre psychologický efekt a ľudia túto predajnú cenu nedodržujú a majú tendenciu pokyn na predaj zrušiť. Nákupom opcií sa vopred vyhnete týmto rizikám a pokušeniam. Vopred viete, že Vaša maximálna strata môže byť 10$ na akciu, a dôjde k nej vtedy, ak opciu nevyužijete a akcie nenakúpite.

Práve na týchto prípadoch zarába QYLD. Ak niekto nakúpil opcie, avšak nevyužil ich, lebo sa mu to neoplatilo. Napríklad ako v odseku vyššie. QYLDu zostali akcie danej firmy a aj tých 10$ na akciu za ktoré predával opciu. 10$ majú vo vrecku a opäť môžu predať opcie na akcie ktoré, nemuseli predať, lebo kupca nevyužil opciu.

Z toho vyplíva, že QYLD výrazne zarába, ak ľudia nevyužívajú opcie, ktoré nakúpili. Toto sa deje práve vtedy, keď trh stagnuje, či klesá. Ľudia kupujú opcie s vidinou rastu, avšak trh nerastie a potom sa im neoplatí nakúpiť akcie na ktoré majú právo cez opciu. QYLD tak nepríde o akcie, ktoré im cez opciu sľúbiľ. Hodnota fondu teda klesá iba úmerne s trhom a nie odpredajom akcií.

Rizikom pre QYLD je však, ak trh rastie a ľudia využívajú opcie. Vtedy je QYLD povinný tieto akcie predávať, a aby mohol opäť ponúkať opcie na dané akcie, musí predané akcie nahradiť nákupom nových. To je však pri rastúcom trhu finančne náročné. Ak sa pozrieme na predošlý príklad, ak chce znovu vypísať predaj opcií na firmu z príkladu, musí ju teraz nakúpiť za trhovú cenu 120$. Čo je finančná záťaž pre fond.

 

QYLD ako poistka pri nestabilnom a klesajucom trhu

Preto paradoxne pri rastúcom trhu hodnota QYLDu klesá. A klesá aj výška vyplácanej dividendy. Ja sa však na QYLD pozerám ako na poistenie proti klesajúcemu a stagnujúcemu trhu. Ako som už písal, vtedy ľudia nevyužívajú opcie, ktoré kúpili a QYLDU rastú zisky.

Momentálne QYLD vypláca dividendu vo výške 8.95%. Túto úroveň dosahuje pri rastúcom trhu. Mesačná dividenda osciluje okolo 16 centov na akciu. Ak však trh začne stagnovať, je predpoklad, že zisk z predaja opcií bude vyšší a dividenda porastie.

Na grafe je vidieť, že QYLD od založenia klesal. Neočakávam, že by išiel ešte výrazne nižšie, preto som využil príležitosť a nakúpil za výhodnú cenu pri vysokej dividende. Keďže v najbližsom roku/dvoch očakávam miernu stagnáciu trhu, dividenda by mohla vzrásť ešte viac. Ak ku tomu nepríde, beriem QYLD ako moju poistku a na raste trhu zarobím vďaka iným akciám v mojom portfóliu. Fond od založenia klesol o 8.76%. Ak by sme však aj kúpili za vysokú cenu, ktorá bola na začiatku, po započítaní dividend by sme boli v pluse.

Vidno to na obrázku nižšie. Ak by sme pri založení QYLD fondu nákupili jeho akcie za 10 000$ a pre porovnanie akcie QQQ (Nasdaq 100 index), naše zhodnotenie by vyzeralo nasledovne:QYLD-vs-QQQ-ETF

Ročné zhodnotenie našich investícií po zarátani dividend by bolo nasledovné   QYLD:  4.75%       QQQ:  13.90%

Je to veľký rozdiel, ale je potrebné si uvedomiť, že QYLD Vám za to obdobie poskytol stabilný príjem vo forme dividend, zatiaľ čo pri QQQ by ste museli akcie ručne odpredávať, aby ste si tento príjem zabezpečili. Toto je pre mňa výhoda dividendových titulov. Pri nich nemusíte predávať akcie samy, aby ste získali mesačne/štvrťročne peniaze. Stačí čakať na dividendy. Samozrejme ako vidno na obrázku nemusí to byť také výhodné, ale veľkým plusom je práve to, že nemusíte predávať Vy. Tým sa odbúrava psychologický faktor obchodovania a máte tým pádom menšiu šancu niečo pokaziť.

Ak by sme brali v úvahu rok 2015, kedy trh rástol miernejšie, rozdiel v ročnom zisku je už len necelé 3%.

QYLD-vs-QQQ-ETF-2015

Takže ešte raz pre zhrnutie. QYLD nebude dosahovať ziskovo výnosy iných index fondov. Jeho cieľom je poskytnúť pravidelný dividendový výnos. Fond neslúži na zhodnotenie kapitálu, ale skôr ako poistka v stagnujúcom a klesajúcom trhu.

Na stránke v sekcii „QYLD Dividend Payout History“ vidieť výšku dividendy od založenia fondu. Je badateľný mierne klesajúci trend. To ale pripisujem rastúcemu trhu.

Dôležité je ešte spomenúť expense ratio. Teda poplatok za vedenie fondu. Ten je vo výške 0.6%, čo je pomerne vysoký poplatok. Odzrkadľuje to však aktívnu formu vypisovania opcií a dokupovania akcií ak sú opcie zrealizované..

QYLD je pomerne malý fond. Jeho likvidita je v porovnaní s inými pomerne nízka. Je to potrebné brať do úvahy ak by ste chceli akcie fondu predať. Nie vždy sa musí nájsť dostatok kupcov, ktorí budú chcieť akcie od Vás kúpiť.