Ako získať peniaze na investovanie

Pravidlo pre odkladanie peňazí

Prvým a zásadným pravidlom, ktoré musí každý jeden aplikovať je posielať si 10% svojho platu na iný účet. Ideálne by to mal byť sporiaci účet, ale v dnešnom svete ukrutne nízkych úrokov postačí hocijaký účet. Hlavné je aby ste z tohto účtu neplatili účty a nemali k nemu kartu. Napríklad FIO umožňuje vytvoriť ľubovoľne veľa sporiacich alebo bežných podružných účtov. Túto možnosť malo aj Zuno, ktoré konči. Podobne sa to dá aj v MBanku a určite aj v iných bankách.

Cieľom tohto kroku je vytvoriť si účet, ktorý bude oddelený od Vašich ostatných financií. Vytvára to psychologickú bariéru, ktorá zabezpečí že 10% Vášho platu sa neminie na bežnú spotrebu. Nesmiete sa ich za žiadnu cenu dotknúť, iba v krízových situáciach (povodeň, požiar, strata zamestnania). Ak ich raz začnete používať na kúpu vianočného darčeka, alebo zaplatenie poistky na auto, celý efekt psychologickej bariéry sa pokazí a Vy budete vyberať tieto odložené peniaze čim ďalej častejšie.

Samy viete, že koľko peňazí máte, toľko ich aj miniete. Ak si takto umelo znížite svoj plat a naučíte sa sním žiť, do roku sa s tým naučíte fungovať a už Vám to ani tak nepríde že máte „nižší“ plat.

Výsledkom budú peniaze „navyše“, ktoré môžete použiť na investovanie.

Druhým spôsobom je používať peniaze ktoré získate „náhodou“. Patria sem rôzne odmeny v robote, peniaze z predaja menších vecí ktoré už doma nepotrebujete, nejaká brigáda navyše a podobne. Dôležité je však hneď ako ich získate previesť ich na separátny účet popísaný vyššie, aby sa nestratili.

Určite ste si všimli, že ak Vám na bežný účet prišli nejaké odmeny postupne sa minuli a ani si neviete spomenúť kam. Ak si ich takto odložíte zamyslíte sa nad ich investovaním a použitím omnoho dôkladnejšie.

 

Skúsim uviesť aj svoj konkrétny príklad rozdelenia účtov

Vo FIO mám vytvorené 4 účty:

  • Bežný účet – tu mi chodí výplata a mám z neho nastavené aj všetky trvalé príkazy a prevody
  • 4fun –  každý mesiac si sem prevediem 13eur. Peniaze potom použijem na nákup nejakej chlapskej hračky, ktorej cenu a opodstatnenie neviem vyargumentovať z bežného účtu. Dáva mi to jasne najavo obnos peňazí, ktorý som ochotný minúť na „blbosť“ a stanovil som si ho dopredu.
  • Ine peniaze – tu odkladám všetky peniaze, ktoré získam ako dar alebo predajom už nepotrebných vecí na inzerát, prípadne iným prekvapivým spôsobom.
  • Increase – na tento účet si prevádzam každý mesiac 67eur z výplaty. O túto sumu mi bol prvýkrát v živote zvýšený plat a už vtedy som si povedal že keď som dokázal žiť doteraz so starým platom, toto zvýšenie akútne nepotrebujem a preto som ho začal odkladať. Môj plat už je iný, ale tento trvalý príkaz som ponechal v platnosti. Slúži mi aj na pripomenutie správne zvolenej stratégie sporenia.

Mám ešte jeden účet v Unicredite, kvôli hypotéke. Aby bol vedený zadarmo musím tam previesť aspoň 400eur mesačne. Tieto peniaze tam prevádzam. Z nich sa následne zaplatí hypotéka cca 200eur. Zvyšných 200eur si však neprevediem naspať, ale nechám ich na tom účte. Keď sa na akumulujú do výšky 500 až 1000eur, prevediem si ich na svoj broker účet kde ich investujem do akcií.

Moja ďalšia banka je Mbank, využívam ju iba na platenie kartou v obchodoch a na internete. Tu som týmto účtom sledoval oddelenie bežne míňaných peňazí na nákupy. Každý mesiac si sem prevediem cca 200eur. Ak sa peniaze míňajú a ešte nie je koniec mesiaca signalizuje mi to že míňam viac ako by som mal a rozhodnem sa s niektorými nákupmi počkať, prípadne ich zrušiť úplne. Keby so bežné nákupy platil z účtu, kde mi chodí výplata isto by som ju minul celú.

 

Hlavná idea

Na záver by som ešte raz zdôraznil že základom investovania je pravidelné odkladanie aspoň 10% platu. Musí to byť automatizované, aby ste na to „zabudli“ a neznižovali si tento prevod. Táto stratégia sa nazýva aj „Zaplatiť najprv sám sebe (Pay yourself first)“, až potom všetkým ostatným.