Broker a jeho nestabilita

Pri investovaní na burze treba mať na pamäti, že broker je iba prostredník medzi Vami a burzou. Akcie firiem nevlastníte naozaj. Celé je to uložené iba v databáze brokera.

Existujú veľkí brokeri s priamym prístupom na burzu. U nich môžete mať svoj dedikovaný účet a byť si viacej istý, že akcie sú naozaj vaše. Tento prístup ne burzu je však cenovo veľmi náročný. Preto klientmi týchto veľkých brokerov sú aj iný menší brokeri. Tí fungujú cez takzvané zberné účty, to aké a koľko akcií vlastní investor vie iba Váš lokálny broker. Tento lokálny broker má účet u veľkého brokera. Veľký broker eviduje iba to koľko a akých akcií má u neho lokálny broker. Jednotlivý investori ho nezaujímajú. Takže ak by sa nenávratne stratila databáza lokálneho brokera, nikto nebude vedieť či Vám nejaké akcie patria.

Preto pri veľkých objemoch investícií je lepšie mať ich rozdelené u viacerých brokerov, prípadne s rastúcim kapitálom sa presúvať ku nadnárodným a viacej etablovaným brokerom.

FIO napríklad garantuje Vaše vklady/investície do sumy 20 000eur. Znamená to, že ak by FIO skrachovalo, tak ako to funguje pri termínovaných vkladoch, malo by Vám prislúchať odškodnenie do výšky 20 000eur.

Ak máte zainvestované väčšie prostriedky, je dobré diverzifikovať. Iný brokery taktiež negarantujú ochranu donekonečna, ale predsa len FIO je lokálny československý broker a nestojí za ním nadnárodná korporácia s hlbokými vreckami.

Akcie nemusíte predávať a nakupovať ak chcete prejsť ku inému brokerovi. Viete si ich presunúť. Samozrejme obnáša to poplatky, ktoré sa líšia broker od brokera.

Pri nadnárodných brokeroch sa Vám veľmi zriedka stane že zrušia prístup na nejakú burzu. Obchoduje na nich veľa ľudí a dokážu tak uživiť poplatky pre prístup na viacej búrz. FIO operuje iba na 15 miliónovom trhu a zjavne sa platenie prístupu na Poľskú burzu stalo nerentabilným.

Samotná správa informujúca o ukončení obchodovania na Poľskej burze.

Vážení klienti,

chceli by sme Vás informovať, že sme sa z ekonomických dôvodov rozhodli ukončiť službu obchodovanie v Poľsku na Varšavskej burze cenných papierov (ďalej len „GPW“), a to od 1. 12. 2017. Veríme, že Vám túto informáciu oznamujeme s dostatočným predstihom, aby sme predišli akýmkoľvek nepríjemnostiam.

Pre tých z Vás, ktorí máte záujem do okamihu ukončenia služby ďalej na GPW obchodovať alebo na tomto trhu držíte cenné papiere, by sme radi pripomenuli tieto dôležité termíny:

31. 10. 2017 – ukončenie prijímania nákupných pokynov na GPW s platnosťou po tomto dátume
30. 11. 2017 – ukončenie prijímania predajných pokynov na GPW s platnosťou po tomto dátume

Cenné papiere evidované na trhu GPW po dátume 30. 11. 2017 už nebude možné prostredníctvom Fio banky predať. V takýchto prípadoch bude možné situáciu riešiť prevodom držaných cenných papierov k inému obchodníkovi. Tu je však nutné upozorniť na možné náklady spojené s prevodom a čas oneskorenia pri jeho realizácii.

Pre záujemcov o menový úver v mene PLN, alebo klientov, ktorí menový úver v mene PLN čerpajú, prípadne ručia touto menou, sú podstatné tieto dáta:

30. 11. 2017 – ukončenie možnosti nového čerpania menového úveru
31. 5. 2018 – termín pre splatenie prečerpaného menového úveru, a zároveň ukončenie akceptácie ručenia menou PLN (vytvorenie / navýšenie debetnej pozície prijatím PLN do záruky)

Prostredníctvom Fio banky možno naďalej obchodovať na českých trhoch (Burza cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů), na trhoch v USA, Nemecku a Maďarsku. Ďalšími možnosťami sú investície do termínovaných kontraktov – futures, investičných certifikátov, warrantov a ETF.

Ďakujeme za pochopenie.
Váš tím klientskej podpory